Search Results

You searched for all publications:

Search Again...

(check all that apply) select all
Yes No Either
Yes No Either
Help
Help
Help
Help

Subject Areas (check all that apply) select all

Instruments used to collect data (check all that apply) select all

Collaborations involved (check all that apply) select all

Diamond Offline Facilities used

Relevant Technical Areas (check all that apply) select all

These results only include publications that have been reviewed and processed by Diamond Light Source. To also view papers that have not yet been processed click here.

You can use the folder icon under Actions to collate papers as required. You can then click on View Folder in the left-hand navigation to review and/or download your folder.

Download your search results in one of the following formats:

One item found (0 items not approved).1
Instruments / Technical Area Publication Details Published Actions
I14-Hard X-ray Nanoprobe
Takaaki Noguchi , Toru Matsumoto , Akira Miyake , Yohei Igami , Mitsutaka Haruta , Hikaru Saito , Satoshi Hata , Yusuke Seto , Masaaki Miyahara , Naotaka Tomioka , Hope A. Ishii , John P. Bradley , Kenta K. Ohtaki , Elena Dobrică , Hugues Leroux , Corentin Le Guillou , Damien Jacob , Francisco De La Peña , Sylvain Laforet , Maya Marinova , Falko Langenhorst , Dennis Harries , Pierre Beck , Thi H. V. Phan , Rolando Rebois , Neyda M. Abreu , Jennifer Gray , Thomas Zega , Pierre-M. Zanetta , Michelle S. Thompson , Rhonda Stroud , Kate Burgess , Brittany A. Cymes , John C. Bridges , Leon Hicks , Martin R. Lee , Luke Daly , Phil A. Bland , Michael E. Zolensky , David R. Frank , James Martinez , Akira Tsuchiyama , Masahiro Yasutake , Junya Matsuno , Shota Okumura , Itaru Mitsukawa , Kentaro Uesugi , Masayuki Uesugi , Akihisa Takeuchi , Mingqi Sun , Satomi Enju , Aki Takigawa , Tatsuhiro Michikami , Tomoki Nakamura , Megumi Matsumoto , Yusuke Nakauchi , Masanao Abe , Masahiko Arakawa , Atsushi Fujii , Masahiko Hayakawa , Naru Hirata , Naoyuki Hirata , Rie Honda , Chikatoshi Honda , Satoshi Hosoda , Yu-Ichi Iijima , Hitoshi Ikeda , Masateru Ishiguro , Yoshiaki Ishihara , Takahiro Iwata , Kousuke Kawahara , Shota Kikuchi , Kohei Kitazato , Koji Matsumoto , Moe Matsuoka , Yuya Mimasu , Akira Miura , Tomokatsu Morota , Satoru Nakazawa , Noriyuki Namiki , Hirotomo Noda , Rina Noguchi , Naoko Ogawa , Kazunori Ogawa , Tatsuaki Okada , Chisato Okamoto , Go Ono , Masanobu Ozaki , Takanao Saiki , Naoya Sakatani , Hirotaka Sawada , Hiroki Senshu , Yuri Shimaki , Kei Shirai , Seiji Sugita , Yuto Takei , Hiroshi Takeuchi , Satoshi Tanaka , Eri Tatsumi , Fuyuto Terui , Ryudo Tsukizaki , Koji Wada , Manabu Yamada , Tetsuya Yamada , Yukio Yamamoto , Hajime Yano , Yasuhiro Yokota , Keisuke Yoshihara , Makoto Yoshikawa , Kent Yoshikawa , Ryohta Fukai , Shizuho Furuya , Kentaro Hatakeda , Tasuku Hayashi , Yuya Hitomi , Kazuya Kumagai , Akiko Miyazaki , Aiko Nakato , Masahiro Nishimura , Hiromichi Soejima , Ayako I. Suzuki , Tomohiro Usui , Toru Yada , Daiki Yamamoto , Kasumi Yogata , Miwa Yoshitake , Harold C. Connolly , Dante S. Lauretta , Hisayoshi Yurimoto , Kazuhide Nagashima , Noriyuki Kawasaki , Naoya Sakamoto , Ryuji Okazaki , Hikaru Yabuta , Hiroshi Naraoka , Kanako Sakamoto , Shogo Tachibana , Sei-Ichiro Watanabe , Yuichi Tsuda
Dec 2022

Download your search results in one of the following formats: